Hierarchia i struktura serwisu w SEO - strategia

Hierarchia i struktura serwisu w SEO

Wiele aspektów strategicznych SEO zaczyna się od ustalenia hierarchii serwisu. Bez tego nie zbudujesz linkowania wewnętrznego, nie ustawisz dyrektyw dla bota, ani nie pozbędziesz się kanibalizacji.

Taka mapa serwisu to ostatni element, który obok analizy fraz pozwoli Ci zaplanować skuteczną strategię SEO.

Po co jest hierarchia struktury?

Google próbuje oceniać treści pod kątem przydatności dla użytkownika. Robi to dla każdej strony osobno, ale dla ułatwienia możemy adresy URL grupować w sekcje.

To mogą być sekcje takie jak: forum, strony produktów, galerie zdjęć, archiwum projektów itd. Każda domena może mieć inne sekcje, a granice między nimi mogą być niejednoznaczne, zwłaszcza, gdy ten sam content pojawia się w różnych sekcjach.

Użytkownik powinien mieć jasny przekaz do czego służy dana grupa stron. Ten sam przekaz musimy wysłać do wyszukiwarki Google.

Pamiętaj, że
nie istnieje jedna właściwa hierarchia i podział stron na sekcje. Każdy serwis jest i powinien być inny. Dla małych witryn to z reguły nie jest wielki problem, ale im więcej stron, tym trudniej zapanować nad porządkiem.

Dystrybucja fraz dla sekcji serwisu

Skoro każda sekcja pełni inne zadanie, to przynależą do niej inne frazy kluczowe. Jeśli w serwisie masz bloga, to jest to sekcja stron, która powinna pokrywać zapytania wiedzowe lub informacyjne.

Z kolei karta produktu powinna pokrywać zapytania sprzedażowe, a galeria zdjęć zapytania graficzne (w wyszukiwarce obrazów Google).

O podziale fraz poczytasz w serii artykułów:

Analiza fraz

Dlaczego to jest ważne? Bo każda grupa zapytań ma nieco inną intencję, a więc i inny proces optymalizacji. Inne są też: linkowanie wewnętrzne, CTA (call to action) i waga.

Brak tego porządku i świadomego podziału powoduje kanibalizację fraz. To zjawisko występuje, gdy wiele stron próbuje pokrywać ten sam zestaw słów kluczowych. W efekcie strony walczą między sobą, a w wynikach wyszukiwań nie wyświetla się żadna, albo są bardzo daleko.

Waga sekcji serwisu

Każda sekcja ma inny cel, a więc też wartość biznesową. Wiadomo, że frazy sprzedażowe są dużo ważniejsze, i dlatego też sekcja przypisana do tych fraz powinna być lepiej eksponowana i podlinkowana w domenie.

Z kolei sekcja dla fraz wiedzowych pełni rolę wspierającą i artykuły powinny wyraźnie kierować ruch (poprzez linkowanie) do sekcji sprzedażowej – przynajmniej w przypadku e-commerce.

W Twoim przypadku to artykuły mogą być kluczową sekcją, bo na niej zarabiasz. Wtedy to do niej prowadzi większość linkowania wewnętrznego.

Każdy serwis jest inny, ale hierarchia sekcji i przypisane im wagi muszą być ustalone zanim podejmiesz się budowania strategii SEO.

Przykładowy i uproszczony model hierarchii serwisu:

hierarchia i struktura serwisu w SEO

Największe problemy z hierarchią i strukturą serwisu

Oto lista kilku najczęstszych problemów z hierarchią i strukturą, które mogą dotyczyć Twojego projektu.

Niejasny podział sekcji serwisu

Twoja strona może zawierać wiele sekcji będących wynikiem kreatywnej inwencji twórczej, np. agregacja opinii użytkowników. To świetny pomysł i na pewno przydatna rzecz, ale w takim przypadku co zrobić z sekcją stron opinii dla każdego produktu osobno?

Oto przykład dwóch sekcji stron, które mogą ze sobą kolidować.

Niejasny podział sekcji serwisu

Między tak podobnymi sekcjami zachodzi konflikt, bo obie mogą realizować podobną intencję użytkownika. Dla Google jedna jest zbędna i to Ty musisz zdecydować która. Możesz próbować je różnicować i dzielić dla nich frazy, ale w którymś momencie to stanie się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Staraj się zachować jedną kluczową zasadę:

każda kolejna sekcja stron w serwisie musi mieć przypisaną grupę fraz i intencję użytkownika. Jeśli ich nie ma – wyindeksuj ją.

Nadmiar stron i sekcji

To najczęstszy problem dużych serwisów, który często wynika z braku świadomości, że pewne grupy stron tworzą się między szczelinami innych sekcji zupełnie niekontrolowanie. Dobrym przykładem jest paginacja stron, która pierwotnie ma być tylko podziałem contentu na mniejsze kawałki.

paginacja stron

Jednak, jeśli tych stron jest setki i tysiące, to zaczynają się tworzyć pasożytnicze zgrupowania, które Google przegląda, czasami indeksuje, a na pewno bierze do oceny całości serwisu.

Duplikacja treści

Wiele sekcji stron to agregaty treści, która w innej formie występuje już gdzieś w serwisie. Grupowanie contentu, np. opinii, to dobry pomysł, by budować skalę serwisu. Niesie to jednak spore zagrożenie.

Agregat treści musi spełniać jakąś intencję użytkownika i to inną, niż spełnia pojedyncze wystąpienie treści. Jeśli Google nie znajdzie tej różnicy, może stwierdzić, że dana sekcja jest zbędna. To będzie bardzo zły sygnał.

Stwórz swoją mapę serwisu

Aby stworzyć mapę z hierarchią serwisu, musisz mieć:

  • listę wszystkich sekcji serwisu i ich podstawowe dane (ilość stron, bieżący ruch),
  • ustaloną wartość tych sekcji dla biznesu,
  • gotową analizę fraz kluczowych (obecnych i oczekiwanych).

Mając te trzy rzeczy możesz zaplanować hierarchię dla całej struktury. Dopiero z niej powinna wyłonić się Twoja indywidualna strategia SEO, oraz wyraźny kierunek dla optymalizacji, wdrożeń technicznych i linkowania.

Jeśli Twoja witryna nie jest duża, spokojnie możesz tę mapę stworzyć samodzielnie.

Podsumowanie

Każda strona www będzie miała inną hierarchię, strukturę, linkowanie i podział fraz, a im będzie większa, tym trudniej będzie nad tym zapanować.

Jednak porządek w tej kwestii jest fundamentem strategii SEO, dlatego warto poświęcić trochę czasu, by stworzyć mapę struktury swojego serwisu.

Share: